Изграждане на нова пешеходна и гаражна врата, и нова пешеходна пътека, София, ул.Развигор 2

Изграждане на нова пешеходна и гаражна врата, и нова пешеходна пътека, София, ул.Развигор

Възложител: Етажна собственост гр.София, ул.Развигор Проекти: 1ви етап: Реализация на проект за изграждане на нова пешеходна и гаражна врата със система за контролиран достъп и автоматика. 2-ри етап: Реализация на проект за изграждане на нова пешеходна пътека и подход към подземна паркозона с поставена отопляема,  противообледенителна система.