Реализиран проект за изграждане на паркоместа

Възложител: Етажна собственост ул.“ Яна Язова“ 12 Обект: Сигнализиране с пътни знаци, пътна маркировка и анти-паркинг елементи на паркоместа. Проект: Проект за организация на движението за осигуряване безпрепятствено използване на паркоместа, част от ЕС. Проектът е разгледан и приет от Постоянната комисия по транспорт и организация и безопастност на движението към Столична Община. Същият е…